1/ 
 


Önceliğimiz Kalitemiz


Güven Madencilik A.Ş. için kalite; müşterilerin hizmetten beklediği performansın fiyat, maliyet, zaman gibi bileşenlerle optimum seviyede buluşturulmasıdır.

Güven Madencilik A.Ş.'de kalite; çalışanların dengeli olarak paylaştığı ortak sorumluluktur.

Güven Madencilik A.Ş..'nin kalite hedefleri; şirket vizyonu ve müşteri beklentileri ile doğru orantılı olarak şekillenir.

Güven Madencilik A.Ş. bünyesindeki "Kalite Güvence Sistemi" mantığı, "kusursuz ürün ve hizmet üretimi"ne ulaşma çabası üzerine kurgulanmıştır.

Güven Madencilik A.Ş. için kalite; ulaşılan ve korunan bir seviye değil, koşullara göre en olumlu yansımalarla yenilenen ve geliştirilen bir hedeftir.


Güven Madencilik A.Ş.'nin kalite anlayışını yansıtmadaki/uygulamadaki başarısı; çalışanların doğru şekilde bilinçlendirilmesi ve katılımı ile artacaktır.

Güven Madencilik A.Ş.'nin kaliteye vurgu yapan insan/teknoloji merkezli duruşu, pazardaki payını ve yeni ürün/hizmet alanı araştırmalarında sağlayacağı başarıyı artıracaktır.